Atelier Oblomow
diensten
projecten
schrijfwerk
stroffel van de maand
contact
welkom

Het is gelukt.
U bent aangeland op de website van Atelier Oblomow.
Misschien maakt u dat nog niet veel wijzer maar toch.
Atelier Oblomow houdt zich bezig met taal.
Want is niet de taal het voertuig van onze geest.
Wat zouden we af en toe graag ergens komen hadden we er woorden voor gehad.
Welnu Atelier Oblomow is onderweg net als u.
Het einddoel is niet vastgelegd en de reisroute al helemaal niet.
Mogelijk dus dat we nergens uitkomen maar laten we dan genieten van de reis en het uitzicht.
Van welke reismiddelen wij gebruik maken ziet u verderop op deze site.
Lees en wordt mogelijk nieuwsgierig.
Wie weet reizen we een poosje samen op.
Stof genoeg om over te praten of we nemen een boek mee,
de krant, een tijdschrift of stiekem een dichtbundeltje.
Atelier Oblomow nodigt u uit rond te kijken.
Atelier Oblomow  wil een plek zijn waar teksten worden geproduceerd waar anderen hun voordeel mee
kunnen doen. Variërend van verhalen en gedichten tot aan het voorbereiden en houden van (voor) lezingen. 
De onderwerpen worden aan het leven ontleend en bewegen zich op het terrein van boeken,
muziek, beeldende kunst en filosofie.
Kortom er is een aardige en onderhoudende causerie beschikbaar voor de gemiddelde nieuwsgierige geest.
De verhalen zijn los en gebundeld verkrijgbaar.
Gedichten worden 'op bestelling' gemaakt of zomaar in eigen beheer en verantwoordelijkheid geschreven.
Serieus van ondertoon maar niet gespeend van een humorvolle passage.
Immers we moeten kunnen lachen om ons menselijk tekort.
Zelfspot is zelfkennis. 
Hoop dat u nieuwsgierig bent geworden want een oud maar door mijzelf bedacht spreekwoord luidt :
Nieuwsgierigheid is de moeder van alle wijsheid!

Meer weten? Schrijf ons…!    
   

welkom
diensten
projecten
schrijfwerk
stroffel van de maand
contact